අද සිට නිරෝධායන සහ අතරමැදි මධ්‍යස්ථානත් කොරෝනා රෝහල් වෙයි

කොරෝනා ආසාදිතයින් රඳවා තැබෙන අතරමැදි මධ්‍යස්ථානවල කොරෝනා ප්‍රතිකාර කටයුතු අද සිට ආරම්භ කෙරෙනවා. යුද හමුදාව මගින් පාලනය වූ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන කිහිපයක්ද කොරෝනා ආසාදිතයින්ට ප්‍රතිකාර කරන රෝහල් ලෙස මෙලෙස යොදා ගෙන ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන ප්‍රකාශ කළා. ඒ අනුව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කලේ ගල්ලෑල්ල, පූනානි, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගුරුවිද්‍යාලය, හබරාදූව පොලීසිය මඟින් පවත්වාගෙන ගිය නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන ලෙස ආරම්භ කරන බවයි.

Related posts

Leave a Comment