කමල් හසන්ට තමිල්නාඩු ඡන්දෙන් අත්වූ ඉරනම

ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරන ආකාරයට කමල් හසන් තමිල්නාඩු පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පරාජයට පත්ව තිබෙනවා. දකුණු ඉන්දියානු සිනමාවේ සුපිරි නළුවෙක් වන කමල් හසන් මෙවර තමිල්නාඩු මහ මැතිරණය සඳහා ඉදිරිපත් වී තිබුනේ තමිල්නාඩු මහ ඇමති ධූරය අපේක්ෂාවෙනි.

Related posts

Leave a Comment