නාවික හමුදාව ශ්‍රී ලංකා මුහුදේ ආරක්ෂාව වැඩි කරයි

නීති විරෝධී සංක්‍රමණ වලක්වා ගැනීම සඳහා නාවික හමුදාව ශ්‍රී ලංකාව අවට මුහුදේ ආරක්ෂාව වැඩි කර ඇති බව නාවික හමුදාව පවසනවා. විදේශීය යාත්‍රා සමඟ සම්බන්ධතා නොපවත්වන ලෙස මෙරට ධීවර ප්‍රජාවට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව දැනුම් දෙනවා. මේ අතර ඉන්දියාවේ පවතින දැඩි කොවිඩ් අවධානම් තත්ත්වය හේතුවෙන් ඉන්දියානුවන් විශාල වශයෙන් වෙනත් රටවලට පළායෑමේ සිදුවීම් වාර්තා වී තිබේ.

Related posts

Leave a Comment