ස්පුට්නික් එන්නත් 15,000 ක් දිවයිනට (ඡායාරූප සහිතයි)

රුසියාවේ නිෂ්පාදිත ස්පුට්නික් එන්නත් 15,000 ක් ඊයේ රාත්‍රියේ දිවයිනට රැගෙනවිත් තිබෙනවා. පළමු අදියර යටතේ අදාළ ඖෂධ තොගය මෙරටට ලැබුනු බව ඖෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයුම් සහ නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන ප්‍රකාශ කළා.

Related posts

Leave a Comment