සුදේව සහ කිංස්ලි වැඩ අරඹයි

ජනාධිපති මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලෙස පත් කෙරුණු ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී සුදේව හෙට්ටිආරච්චි සහ ජනාධිපති මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ලෙස පත් කෙරුණු ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී කිංස්ලි රත්නායක සිය ධූරයන්හි රාජකාරී ආරම්භ කර තිබෙනවා.

Related posts

Leave a Comment