හෙදහෙදියන් 38,000 මදි – දෙගුණයක් කරන්න ආණ්ඩුවට යෝජනාවක්!

දැනට සිටින ‌හෙදියන් ප්‍රමාණය වූ 38,000 දෙගුණයක් කරන ලෙසටත්, හෙදියන්ගේ විශ්‍රාම වයස 73 දක්වා දීර්ඝ කරන ලෙසටත් ආණ්ඩුව වෙත යෝජනාවක් ඉදිරිපත්ව ඇත.

රාජ්‍ය සේවා එක්සත් හෙද සංගමයේ උපලේකම්වරිය වන පුෂ්පා රම්‍යාණි ද සොයිසා මහත්මිය මෙම යෝජනාව ආණ්ඩුවේ බලධාරීන් වෙත ඉදිරිපත් කිරීීමට පියවර ගෙන තිබේ.

වසරකට හෙද සේවයෙන් 500කට අධික පිරිසක් විශ්‍රාම යන බවත්, පවතින තත්ත්වය යටතේ කොරෝනා රෝගීන්ට පහසුකම් සැපයීම සදහා හෙද සේවයේ හිගයක් පවතින බවත් ඇය සදහන් කර සිටියාය.

Related posts

Leave a Comment