ඇමති මහින්දානන්ද නියමයෙන් වැඩිකළ
රුපියල් දහස JDB සියලු වතු කම්කරුවන් අතට..

වතු කමිකරු ජනතාව වෙනුවෙන් රජය නියම කළ රුපියල් දහසක වැටුප් වැඩිකිරිම ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය ⁣ගෙවා තිබෙනවා. අමාත්යඩ මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි මෙම තීරණය ගෙන තිබෙන්නේ. ගැටුම්, මත ගැටුම්, ගිනි තබා ගැනිම්, නාට්යත, නාඩගම් ආදී බොරු සංදර්ශනයක් ලෙස වතු කම්කරු වැටුප් වැඩිකිරිමත් දිර්ඝ කාලයක් ඇදුනා. වතු හාම්පුතාලා, ඒයාලගේ යාලුවෝ පාර්ලිමේන්තුවේ රඟපෑවට වැඩේ මෙච්චර කල් ඇදුනෙත් ඒගොල්ලන් නිසාමයි. අපේ රටට ඩොලර් එන්නේ මේ කම්කරුවන්ගේ නියපොතු ටිකේන්. ඒ මිනිස්සුන්ට රැපියල් දහක් දෙන්න ඇබරෙන හාම්පුතාලා තාමත් ඉන්නවනම් ලැජ්ජයි.

රජයේ ආයතනයක් වන ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයේ වතු කම්කරු ජනතාවට වැටුප් වැඩිකිරිම ඇමති මහින්දානන්ද දුන් ඉතා හොද ආදර්ශයක්. දැන් කම්කරුවගේ තෙහෙට්ටුවට තට් නොකර ඔය දහස සියලුදෙදෙ වැඩි කලොත් සමාගම් දුවාවි. නැත්නම් රජය තිරණයක් ගත යුතුයි.

Related posts

Leave a Comment