කථානායක එකඟ වූවත් බදියුදීන් මැතිසබයට කැඳවා නෑ

විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලක්ෂ­්මන් කිරිඇල්ල මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (4 ) චෝදනා කලේ රැඳවුම් නියෝග යටතේ රඳවා සිටින රිෂාඩ් බදියුදීන් මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන්වීමට කථානායකවරයා එකඟ වුවත් ඔහු මැතිසබයට ගෙන්වා නැතැයි කියමිනි. බදියුදීන් මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුවට ‍ ගෙන්වීමට කථානායකවරයාගේ අත්සන අවශ්‍ය බවට අදාළ අංශ දැනුම් දී ඇති බවත් එම අත්සන ලබාදී මන්ත්‍රීවරයා සභාවට ගෙන්වීමට කටයුතු කරන ලෙස විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා කථානායකවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියේය. මේ සම්බන්ධයෙන් කථානායකවරයාට චෝදනා නොකරන බවත් රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන්වීමට කථානායකවරයා පක්ෂනායක රැස්වීමේදී දෙවරක් නොසිතා එකඟ වූ බවද ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා සඳහන් කළේය . මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ කථානායකවරයා සඳහන් කළේ තමන් මේ සම්බන්ධයෙන් සොයා බලන බවටයි.

උපුටා ගැනීම – දිණමින පුවත්පතිනි.

Related posts

Leave a Comment