දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය අද සිට යළි විවෘත වේ

කොවිඩ් රෝගීන් හමුවීම නිසා වසා දැමූ  දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය දැඩි නීති රෙගුලාසි  වලට යටත්ව අද (05) පෙරවරු 5.00 සිට  විවෘතව තැබේ.

Related posts

Leave a Comment