බද්දේගම ඇගලුම් කම්හලක සේවිකාවන් 17කට කොරෝනා

බද්දේගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි එච්.බි.පි ගුණවර්ධන මහතා පවසන්නේ බද්දේගම ඉදිගැස්කැටිය ප්‍රදේශයේ ඇගලුම් කම්හලක සේවිකාවන්  17 දෙනෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වි ඇති බවට තහවුරුවි ඇති බැවයි. ඉකුත් 25 වැනිදා සිට මේ දක්වා කාලය තුලදි මෙම රෝගින් වාර්තා වි ඇති බවද සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිවරයා පවසයි. මෙකි ඇගලුම් කම්හල් සේවිකාවන්ගේ පි.සි.ආර් පරික්ෂණ පුද්ගලික රෝහලකින් සිදුකොට ඇති බවද සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිවරයා පවසයි. වෛරසය ආසාදනය වි ඇති ඇගලුම් කම්හල් සේවිකාවන්ගෙන් 03 දෙනෙකු බද්දේගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාල බල ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් වන අතර ඉතිරි 14 දෙනා අනිකුත් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලවල පදිංචිකරුවන් බවද සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිවරයා පවසයි.

මෙකි ඇගලුම් කම්හලේ සේවික සේවිකාවන් 600 දෙනෙකු පමණ සේවය කරණ අතර ඇගලුම් කම්හල සම්බන්ධයෙන් ගතයුතු   ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ගය පිළිබද තින්දු කිරිම   මේ පිළිබද  ඉහල සෞඛ්‍ය බලධාරින්ට දැනුම් දි ඇති බවද බද්දේගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

Related posts

Leave a Comment