රුසියාවෙන් ඉන්දියාවට Covid -19 ආධාර යවයි

Covid-19 හේතුවෙන් ඉන්දියාව මුහුණ දී ඇති තත්වය තුල අවශ්‍ය වෛද්‍ය ආධාර සහිතව රුසියානු ගුවන් ගමන් දෙකක් ඉන්දියාවට පැමිණ තිබේ.

රටවල් දෙක අතර විශේෂ සහ වරප්‍රසාදිත උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයේ මෙන්ම COVID-19 විරෝධී සහයෝගීතාවයේ සන්දර්භය තුළ ඉන්දියාවට මානුෂීය ආධාර යැවීමට රුසියානු සමූහාණ්ඩුව තීරණය කළ බව ඉන්දියාවේ රුසියාවේ තානාපති නිකොලායි කුඩෂෙව් විසින් පැවසීය.

මේ සඳහා රුසියානු එමර්කොම් විසින් මෙහෙයවන හදිසි ගුවන් ගමන් 2 ක් ඉන්දියාවට පැමිණ ඇති අතර ඒවාහි ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රක(oxygen concentrators) පෙනහළු වාතාශ්‍රය උපකරණ(lung ventilation equipment) ඇඳ අසල මොනිටර(Bedside Monitors) ඇතුළු අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ ඇති බව ඒ මහතා වැඩි දුරටත් සඳහන් කර තිබේ.

2020 වසරේ වසංගතය පැතිර යන විට ඉන්දියාව විසින් රුසියාවට හදිසි හයිඩ්‍රොක්සික්ලෝරෝක්වින් සැපයීමටද කටයුතු කර තිබුණි.

Related posts

Leave a Comment