සජිත්ගෙන් විශේෂ ඉල්ලීමක්

කෆීර් යානා අලුත්වැඩියා කිරීමට වැය වන රුපියල් කෝටියක සහ ජිම් කට්ටල ලබා දීම සඳහා වන රුපියල් මිලියන 650 ක මුදල කොවිඩ් වෙනුවෙන් වැය කරන්නැයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද දින පාර්ලිමේන්තුවේදී ඉල්ලීමක් කලේය. ඒ වන විට ජනාධිපති ඝෝටාභය රාජපක්ෂ මහතා ද සභාගැබේ සිටියේය.

Related posts

Leave a Comment