බදියුදීන් පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවා අයිතීන් ආරක්ෂා කරන්න – සජිත් කියයි

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ රඳවා ගෙන ප්‍රශ්න කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අයිතිය ආරක්ෂා කළ යුතු බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (5) ප්‍රකාශ කළේය.

රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු කාරක සභාවේදී කථානායකවරයාද එකඟ වූ බවත් ඒ මොහොතේදී ජාතික ආරක්ෂාව යන කරුණ සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩු පාර්ශ්වයේ කිසිවකු මතු නොකළ බවත් විපක්ෂ නායකවරයා සඳහන් කළේය.

එබැවින් රිෂාඩ් බදියුදීන් මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවීම සම්බන්ධයෙන් කථානායකවරයාගේ මතය පැහැදිලි කරන ලෙස තමන් ඉල්ලා සිටින බවද විපක්ෂ නායකවරයා‍ සඳහන් කළේය.

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මේ බව සඳහන් කළේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවීමට පියවර නොගන්නේ මන්දැයි විමසීමක් කරමිනි

Related posts

Leave a Comment