කොල්ලෙක් වෙලා ඉපදිලා කෙල්ලෙක් වෙලා දීග ගිය “යාරා”- (PHOTOS)

නම ඇසූ පමණින් වගේම රුව දුටු සැණින් හඳුනන ඇය ඔබ අප කවුරුත් ආදරය කරන “යාරා”. ඒවගේම තමයි ඇය උපතින් පිරිමි දරුවකු වෙලා ඉපදිලා පසු කාලීනව කාන්තාවක් බවට පත් වූ කෙනෙක් බව බොහෝදෙනා දන්න රහසක්.

නිරූපණ ක්ෂේත්‍රය තුළ නිරූපිකාවක් වශයෙන් ඉහළ ඉල්ලුමක් හිමි කරගෙන ඉන්න යාරා පසුගිය දිනක විවාහ දිවියට ඇතුළත් වුණා කියලා සමාජ මාධ්‍ය පුරාම වාර්තා වුණා.

මෙහි ඇත්ත නැත්ත කුමක් වූවත් අපිත් හිතුවා කොල්ලෙක් වෙලා ඉපදිලා කෙල්ලෙක් වෙලා දීග ගිය යාරාගේ මේ අපූරු ඡායාරූප පෙළ ඉදිරිපත් කරන්න..යාරව මේ විදියට ඡායාරූප ගත කර තිබුණේ ප්‍රනීත් එස් පටබැදිගේ විසින්

Related posts

Leave a Comment