නඩු විභාග කිරීම කල් යයි

අද (06)  සිට ලබන 14 වැනිදා දක්වා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ හා අභියාචනාධිකරණ නඩු විභාග නොපැවැත්වීමට තීරණය කර ඇත නමුත් නීතිඥවරුන්ගේ ඉල්ලීම මත අත්‍යවශ්‍ය නඩු විභාග පමණක් පැවැත්වීමටත් තීරණය කර ඇති බව ද වාර්තා වේ. පවතින කොවිඩ් – 19 තත්ත්වය පිළිබදව සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව වාර්තා වෙයි.

Related posts

Leave a Comment