අද සිට ස්පුට්නික් එන්නත ජනතාවට

අද (06) සිට ස්පුට්නික් එන්නත ලබා දීම ආරම්භ කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ පවසනවා. රෝගීන් වැඩි වශයෙන් වාර්තාවන කොලොන්නාව, ගොතටුව ප්‍රදේශයේ ජනතාවට ප්‍රථමයෙන් ස්පුට්නික් එන්නත ලබා දීමට තීරණය කළ බව අමාත්‍යවරිය ප්‍රකාශ කළා.

Related posts

Leave a Comment