රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය නවතී

කොවිඩ් 19 රෝග තත්ත්වය මත මගීන් අවම වීම මත රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය ඇතුළු දුම්රිය ගමන් වාර 20ක් අද (06දා) සිට නැවත දැනුම්දෙන තුරු අවලංගු කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුව පියවර ගෙන ඇත.

Related posts

Leave a Comment