සිංහරාජයත් සංචාරකයන්ට තහනම් කරයි!

කෝවිඞ් අවදානම හේතුවෙන් වනසංරක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පාලනය වන සිංහරාජ වනාන්තරය නැරඹීමට ඇතුලූවීම  දින නියමයක් නොමැතිව දෙස් විදෙස් සංචාරකයන් වෙනුවෙන් 05දා සිට අත්හිටවු බව රත්නපුර දිසාවන නිලධාරි රෂාල් වීරසිංහ මහතා පැවසුවේය.

සිංහරාජ වනාන්තරයට යාබද මොනිං සයිඞ් ප‍්‍රදේශයේ සංචාරක බංගලාවද, වැද්දාගල කුඩව අධ්‍යයන මධ්‍යසථානය ද, බළන්ගොඩ හිරිකටුඔය සංචාරක සහ අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථාන ද නැවත දැනුම්දෙන තුරු දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ට විවෘත නොකරන බව ද දිසාවන නිලධාරීවරයා සදහන් කළේය.

Related posts

Leave a Comment