කොරෝනා රෝගීන් වැඩි වීම සෞඛ්‍ය පද්ධතියට දරාගන්න බැහැ – වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර

කොරෝනා ආසාදිතයින් දිනකට 2000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් අලුතින් හඳුනාගැනීමත් රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින රෝගීන් සංඛ්‍යාව අධික වීමත් නිසා එය මෙරට සෞඛ්‍ය පද්ධතියට දරාගත නොහැකි තත්ත්වයකට පත්ව ඇතැයි කොළඹ වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ ප්‍රධානී විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා පැවසීය.

එම නිසා සියලුම රට වැසියන් ඉතා වගකීමෙන් කටයුතු කළ යුතු බවද සියල්ල සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට පමණක් සිදු කළ නොහැකි බව ද සුදත් සමරවීර මහතා කීය.

රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින කොළඹ රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 17,000 ආසන්නයි. රෝගීන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. දිනකට 2,000 ආසන්න තවත් රෝගීන් හමුවනවා මේ තත්ත්වය සෞඛ්‍ය පද්ධතියට දරාගත නොහැකි.

Related posts

Leave a Comment