යාපනයේදී නිරෝධායන රීති කැඩූ තරුණයෝ පිස්සු නටති

මුව ආවරණ නොමැතිව යාපනය නගරයට පැමිණි තරුණයන් පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට යෑමේදී පොලිසිය සමඟ ඔවුන් විශාල ආරවුලක් ඇති කර ගැනීම නිසා පොලිස් නිලධාරීන් ඔවුන්ව ඔසවා ගෙන ගොස් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. යාපනය නගරයට කිසිදු අවශ්‍යතාවක් නොමැතිව මේ තරුණයන් පිරිස පැමිණ ඇත්තේ විනෝදයටය. පොලිසිය මුව ආවරණ නොමැතිව පැමිණි මේ තරුණයන්ගෙන් ප්‍රශ්න කොට ඔවුන් වරදකරුවන් නිසා අත්අඩංගුවට ගැනීමට යෑමේදී යළිත් පොලිසිය සමඟ බහින්බස් වෙමින් බිම වැතිරී විරෝධය පළ කරන්නට පටන් ගෙන තිබේ. පසුව පොලිස් නිලධාරීන් ඔවුන්ව ඔසවා ගෙන ගොස් වාහනවල පටවා පොලිසියට රැගෙන ගොස් තිබේ. යාපනය පොලිසිය විසින් මේ තරුණයන් සමඟ යාපනයේ කොරෝනා නීතිරීති උල්ලංඝනය කළ තවත් 42ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඔවුන්ට එරෙහිව නීති මඟින් කටයුතු කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

Related posts

Leave a Comment