අවුරුදු සමයේ ලක්ෂ 1 1/2ක් දෙනා උද්භිද උද්‍යාන බලලා

කොරෝනා අවදානම සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අංශ අනතුරු අඟවා තිබියදීත් ලක්ෂ එකහමාරක පිරිසක් අවුරුදු සමයේ උද්භිද උද්‍යාන නැරඹීමට ගොස් ඇත. පේරාදෙණිය, හක්ගල, ගම්පහ, හම්බන්තොට, අවිස්සාවේල්ල යන උද්භිද උද්‍යාන නැරඹීමට ගොස් ඇති දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ගේ සංඛ්‍යාව 154,354ක් බව සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය. වැඩිම දේශීය සංචාරක පිරිසක් පැමිණි උද්භිද උද්‍යානය වනුයේ හග්ගල උද්භිද උද්‍යානයයි. පැමිණි සංචාරකයන්ගේ පිරිස 63,011කි. පේරාදෙණිය උද්භිද උද්‍යානය නැරඹීමට 55,417ක් පැමිණ ඇති අතර, අවිස්සාවේල්ලට පැමිණ ඇති සංඛ්‍යාව 19,991කි.

Related posts

Leave a Comment