සංජය රාජරත්නම්ගේ නම නව නීතිපතිවරයා ලෙස යෝජනා වෙයි

නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල් සංජය රාජරත්නම්ගේ නම නව නීතිපතිවරයා ලෙස පාර්ලිමේන්තු සභාව වෙත යෝජනා කර එවා තිබෙනවා. කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන ප්‍රකාශ කළේ, ජනාධිපති කාර්යාලය විසින් අදාළ නම යෝජනා කර ඇති බවයි. නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරාගේ නිල කාලය ලබන 20 වනදායින් අවසන් වීමට නියමිතව තිබේ.

Related posts

Leave a Comment