ෆයිසර් කොරෝනා මර්දන එන්නත මෙරට භාවිතයට අනුමැතිය!

ෆයිසර් කොරෝනා මර්දන එන්නත මෙරට භාවිතය සඳහා ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ අනුමැතිය අද ලැබී ඇත.

ෆයිසර් එන්නත ඇමරිකාවේ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නකි.

මේ අනුව ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 50 ආනයනය කිරීමට කටයුතු කර ගෙන යන බව කොරෝනා මර්දන රාජ්‍ය ඇමතිනි විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශණී ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ මහත්මිය කියයි.

Related posts

Leave a Comment