අධිවේගයේ යන ගමන් ඇතැමුන් බැන්නත් අප තැබූ පියවර ගැන සතුටුයි – අගමැති

අදත් අප හැදූ අධිවේගි මාර්ගයේ ගමන් කරමින් අපට බනින පුද්ගලයන් එම මාර්ගයන්ගේ යමින් එමින් අපව විවේචනය කළද රටක් ලෙස අප තැබූ මහඟු පියවර ගැන තමන් සතුටු වන බව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

අධිවේගි මාර්ග මෙරටේ සෑදීම ආරම්භ කළ අවධියේ සිට සබරගමුවේ ජනතාව රත්නපුරයට අධිවේගි මාර්ගයක් දෙන්න යැයි කළ ඉල්ලීම තමා ඉටු කළ බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියා සිටියේය.

ඔහු මේ බව පැවසුවේ ඊයේ (7) කහතුඩුවෙන් ඇරඹෙන රුවන්පුර අධිවේගි මාර්ගයේ පළමු අදියරේ කටයුතු තාක්ෂණික උපක්‍රම භාවිතයෙන් අරලියගහ මන්දිරයේ සිට ආරම්භ කරමිනි.

Related posts

Leave a Comment