චීන රොකට්ටුව පාලනයෙන් ගිලිහෙයි – 10 වැනිදා කඩාවැටෙයි : ශ්‍රී ලංකාව අවදානම් කලාපයේ !

ගුවන්ගත කළ ලෝන්මාර්ච් නමැති රොකට්ටුව පාලනයෙන් ගිලිහීම නිසා මැයි 10 දා වායුගෝලයට ඇතුළුවී පෘථිවියට කඩාවැටීමට නියමිතය.
 
 ඇමරිකානු නාසා ආයතනය මෙම රොකට්ටුව වායුගෝලයට ඇතුළුවන අයුරු නිරීක්‍ෂණය කරමින් සිටියි. එය උතුරු අක්ෂාංශ 415 සහ දකුණු අක්ෂාංශ 41.5 අතර ප‍්‍රදේශයකට කඩාවැටීමට නියමිත බව වාර්තාවේ. ශී‍්‍ර ලංකාව පිහිටා ඇත්තේ මෙම කලාපයේයි. පසුගිය අපේ‍්‍රල් 27 දා ගුවන්ගතවූ මෙම රොකට්ටුව අභ්‍යවකාශය තුළ මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීම සඳහා යොදාගෙන තිබුණි.
 
 මෙම රොකට්ටුව විශාල බරකින් යුක්තය.

Related posts

Leave a Comment