කොරෝනා මුවාවෙන් ව්‍යාජ ආයුර්වේද බෙහෙත් වෙළෙඳපොළේ – ජනතාව ප්‍රවේශමෙන්

කොරෝනාවෛරසය සුව කිරීම සඳහා කිසිදු පරීක්ෂණාත්මක තහවුරු කිරීමකින් තොර ඖෂධ වට්ටෝරු පිළිබඳව සමාජ මාධ්‍ය හා වෙනත් ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යයන් ඔස්සේ ප්‍රචාරය කරන, ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිය ලබා නොමැති පුද්ගලයන්ට එරෙහිව විනය හා නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභාව පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම සභාව සඳහන් කරන්නේ, කොවිඩ්-19 සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත වශයෙන් හඳුනානොගත් ආයුර්වේද ඖෂධ ව⁣ට්ටෝරු සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය කිරීම හේතුවෙන් ජනතාව නොමග යැවීම වැළැක්වීම සඳහා ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභාව අවධානයෙන් සිටින බවයි.

කිසිදු පර්යේෂනාත්මක තහවුරු කිරීමකින් තොර ඖෂධ වට්ටෝරු භාවිත කිරීම සඳහා මහජනතාව පෙළඹවීම හා නොමග යවන සුළු ප්‍රකාශ සිදු කරන තැනැත්තන් සම්බන්ධව 1961 අංක 31 දරන ආයුර්වේද පනතේ 18 (ඊ), 69 සහ 7 වගන්තිය සමග එක්ව කියවිය යුතු 8 වගන්තිය ප්‍රකාරව කටයුතු කරන බව එම සභාව දැනුම් දෙයි.

එම සභාව පවසන්නේ, ආයුර්වේද ඖෂධයක් නිෂ්පාදනය කිරීම, ආනයනය, අපනයනය හෝ එම ඖෂධ රෝගීන් වෙත නියම කිරීම ලියාපදිංචි වෛද්‍යවරයෙකුට හැර වෙනත් පුද්ගලයෙකුට සිදු කිරීමට එම ආයුර්වේද පනත ය⁣ටතේ බලය නොමැති බවයි.

ලියාපදිංචි පුද්ගලයෙකු වුව ද ගුණාත්මක බව නිසි ලෙස තහවුරු නොකළ ආයුර්වේද ඖෂධ අලෙවි කිරීම හා ප්‍රචාරය කිරීම වෘත්තීය විෂමාචාරයක් බව එම සභාව පවසයි.

තව ද එම සභාව පවසන්නේ, ලියාපදිංචිය නොලැබූ පුද්ගලයෙකු මෙලෙස ඖෂධ පිළිබඳ ප්‍රචාරය කරන්නේ නම්, 1961 අංක 31 දරන ආයුර්⁣වේද පනතේ 69 වන වගන්තිය ය⁣ටතේ ව්‍යාජ වෛද්‍යවරයෙකු ලෙස පෙනී සිටීමේ වරදට වැරදිකරු වන බවයි.

එසේ ම, ලියාපදිංචි වෛද්‍යවරයෙකු වුව ද අදාළ කාලයේ පවතින නීති රීතිවලට අනුකූලව එම කාර්ය කළ යුතු බව එම සභාව වැඩිදුරටත් පවසයි.

එම නිවේදනය පහතින් දැක්වේ

Related posts

Leave a Comment