නිදහස් දිනයට විරෝධය පලකරමින් කිළිනොච්චියේ දෙමළ ජනතාව විරෝධතා

දෙමළ ජනතාවගේ මූලික ප්‍රශ්න විසදෙන තුරු නිදහසක් නොමැති බව පවසමින්ජාතික නිදහස් දිනයට විරෝධය පලකරමින් කිළිනොච්චියේ  පිරිසක් කළු රෙදි පටිවලින් මුහුණු ආවරණය කරගෙන විරෝධතාවයක නිරතව සිටිති.

යුද සමයේදී අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින්ගේ ඥාතී සංගම් විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම විරෝධතාවය කිළිනොච්චිය කන්දසාමී කෝවිල ඉදිරිපිටදි පැවැත්වේ.

Related posts

Leave a Comment