“අගමැති ඇහුවා මම නෑ කිව්වා” – ගාමිණී ලොකුගේ කියයි!

“පිළියන්දල ප‍්‍රදේශය හුදෙකලා කිරීමට යෑම නතර කිරීමට ක‍්‍රියා කළාදැයි කියා අගමැති මගෙන් කරුණු විමසුවා”
මම එතුමාට කිව්වා ප‍්‍රදේශයක් හුදෙකලා කිරීමට හෝ ඉවත් කිරීමට මට අයිතියක් නැහැ කියලා යැයි ප‍්‍රවාහන ඇමැති ගාමිණී ලොකුගේ මහතා ‘දිවයින’ පුවත්පතට ඊයේ (07 දා) පැවසීය. කොරෝනා තත්ත්වය මැද පිළියන්දල ප‍්‍රදේශය හුදෙකලා කිරීමට සෞඛ්‍ය නිලධාරින් ගත් උත්සාහය වැළැක්වූ බව මේ දිනවල ප‍්‍රවාහන ඇමැති ගාමිණී ලොකුගේ මහතාට එල්ලවන චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් විමසීමේදී ඔහු එසේ කීවේය.

ගාමිණී ලොකුගේ මහතා මෙසේද පැවසීය.

සෞඛ්‍ය උපදෙස් පනවන්න මට බලයක් නැහැ. පිළියන්දල තත්ත්වය පිළිබඳ අදාළ සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ට මම කරුණු ඉදිරිපත් කළා පමණයි. පසුදා මාධ්‍යවලින්, ඒ වගේම අන්තර්ජාලයේ මුහුණුපොත් මගින් පවා පිළියන්දල ප‍්‍රදේශය හුදෙකලා කිරීමට ගත් පියවර මා වැළැක්වූ බව ප‍්‍රසිද්ධ කර තිබුණා. සමහර මාධ්‍ය මගින් ඒ ගැන මගෙන් කරුණු විමසා සිටියා. තවත් සමහරු මගේ විස්තරේ එයාලගේ මුහුණුපොත්වල ආවරණය කළා මිසක් විද්‍යුත් නාලිකාවලින් ප‍්‍රසිද්ධ කෙරුවේ නැහැ. හොඳයි, මම එම ප‍්‍රදේශය හුදෙකලා කිරීම නතර කළා නම් ඊට පසුදින සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට එම ප‍්‍රදේශය හුදෙකලා කිරීමට තිබුණානේ.

Related posts

Leave a Comment