කොරෝනා ආසාදනය වී තවත් 22ක් මරුට

කොරෝනා ආසාදනය වීමෙන් තවත් විසි දෙදෙනකු මියගොස් ඇතැයි සෞඛ්‍ය අංශ පවසයි. ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ථ මරණ ගණන 786 දක්ව ඉහළ ගොස් ඇත.

ඒ අනුව රාගම 72 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්,කඩවත 66 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්,මුල්ලේරියාව 60 හැවිරිදි කාන්තාවක්,තලවතුගොඩ 80 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්, මෙරටුව 67 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්, ලුණුකැටියමඩිත්ත 68 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්, පදියපැල්ල 76 හැවිරිදි කාන්තාවක්, කොළඹ අට 72හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්, බුලත්කොහුපිටිය 61 හැවිරිදි කාන්තාවක්, හුන්නස්ගිටිය 84 හැවිරිදි කාන්තාවක්, කටුගස්තොට 57 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්,හල්ග්‍රනඔය 80 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්,හොරොව්අල්ල 73 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්,ගනේමුල්ල 83 හැවිරිදි කාන්තවක්, ගුරුදෙණිය 68 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්,කඩවත 73 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්,බිබිල 58 හැවිරිදි කාන්තවක්, අගලවත්ත 66 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්, වලහන්දූව 74 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්,පෝද්දල 78 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්,ගලගෙදර 68 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක් සහ ගන්නෝරුව 65 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක් මෙසේ මියගියහ.

Related posts

Leave a Comment