ඉන්දියාවේ දෛනික කොරෝනා මරණ 4,000 පනී

ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරන ආකාරයට ගත වූ පැය 24 තුළ ඉන්දියාව තුළින් කොරෝනා මරණ 4187 ක් වාර්තා වී ඇත. ගෝලීය වසංගත ආරම්භ වීමෙන් පසුව මෙතෙක් වාර්තා වූ වැඩිම දෛනික ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව මෙය වෙයි ඉන්දියාවේ සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව මේ වන විට 238,000 ඉක්මවා ගොස් තිබේ.

Related posts

Leave a Comment