ලීසිං මැරයෝ අවුරුදු 08ක දරුවාගේ බෙල්ල සිරකර පියාගෙන් කාරය රැගෙන යාමට ඉල්ලයි!

මීගමුව LB ෆිනෑන්ස් ආයතනය මගින් ලබාගත් ලීසිං පහසුකමක් සහිත කාර් රථයක් එහි වාරික නොගෙවීම හේතුවෙන් බලහත්කාරයෙන් රැගෙනයාමට තැත් කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් මීගමුව ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වනවා. සංචාරක ව්‍යාපාරයේ නියුතු පුද්ගලයකුට අයත් මෙම රථය Jetwing Tours ආයතනයේ සංචාරක ප්‍රවාහනය සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇති බවට ඔවුන් සදහන් කරන අතර රජය විසින් සැප්තැම්බර් මාසය දක්වා සහන කාලයක් ලීසිං ලබාගත් පිරිසට ලබාදී තිබියදී අදාළ ආයතනය මෙසේ ක්‍රියාකිරීම යුක්ති සහගත නොවන බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ.

කෙසේ වෙතත් අදාළ ලීසින් සමාගමෙන් වාහනය රැගෙන යාමට පැමිණි පිරිස එම වාහනයේ සිටි දරුවකුගේ බෙල්ල සිරකර පියාගෙන් වාහනය ලබාදෙන ලෙස බලපෑම් කිරීමට තරම් අමානුෂිකව හැසිරුණු බව අදාළ සිදුවීමට මුහුණ දුන් දරුවාගේ මව පවනවා. රජය පනවා ඇති නීති රීති වලට පවා පටහැනිව ක්‍රියා කරන මෙවන් පිරිස් වෙත නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ඔවුන් පොලිසියෙන් හා අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

Related posts

Leave a Comment