කොරෝනා නසනස ඖෂධයක් ඇති බවට ‘අංගම්පොර වෙද ගෙදරින්’ නිවේදනයක් – ජනතාව පෝලිමේ

කොරෝනා ආසාදනය විමත් සමග වැලඳෙන නිව්මෝනියාව 95% කින් සමනය වන ඖෂධයක් සොයා ගත්තේ යැයි කටුවන ප්‍රදේශයේ ‘අංගම්පොර වෙද ගෙදර’ විසින් නිවේදනය කර ඇත.

සමාජ ජාල ඔස්සේ එම ප්‍රචාරය සිදු කිරීමත් සමග අදාළ ඖෂධ ලබා ගැනීමට විශාල ජනතාවක් එහි පැමිණෙමින් සිටිති.

අදාළ ඖෂධය නිෂ්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය බෙහෙත් ලබා දෙන අයට කිසිදු මුදලක් අය නොකර ප්‍රතිකාර ලබා දෙන බවද එම වෙද මහතා විසින් සඳහන් කර තිබේ.

Related posts

Leave a Comment