රියදුරන්ට නිවේදනයක්

අප්‍රේල් 01 වනදා සහ සැප්තැම්බර් 30 වනදා අතර කාලය තුළදී කල් ඉකුත්වන සියලුම රියදුරු බලපත්‍ර සඳහා සහනයක් ලබාදීමට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව එම කාලය අතරතුර කල් ඉකුත්වන සියලුම රියදුරු බලපත්‍ර, කල් ඉකුත්වන දිනයේ සිට තවත් මාස 6ක් සඳහා වලංගු බව එම දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

එහි කොමසාරිස් ජනරාල් සුමිත් අලහකොන් මහතා පැවසුවේ පවතින කොවිඩ් -19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් කාර්යාල කටයුතුවලට බාධා සිදුවීම නිසා  එම පියවර ගත් බවය.

Related posts

Leave a Comment