කොරියාවෙන් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 500ක්

කොරියානු රජය විසින් කොරියානු අපනයන – ආනයන (එක්සිම්) බැංකුවේ ආර්ථික සංවර්ධන සහයෝගිතා අරමුදල හරහා සහනදායි ණය ආධාර ලබා දීමට එකඟ වී තිබේ.

ඒ අනුව, එම අරමුදල මඟින් එකඟ වු ව්‍යාපෘති සඳහා ඇ.ඩො. මිලියන 500ක ණය මුදලක් ලබා දීමට එකඟතාවය පළ කළ බව මුදල් අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

ඊට අදාළ ගිවිසුම මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්.ආර් ආටිගල මහතා සහ කොරියානු තානාපති වුන්ජින් ජියොන් මහතා විසින් අද (10) අත්සන් කළේය.

Related posts

Leave a Comment