කුකුල් මස් කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල ගැසට් කිරීමට යයි

වෙළද පොළේ ඉහළයන කුකුළු මස් මිල තීරණය කිරීමට පත්කළ  තාක්ෂණික කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කළ නිරිදේෂ ඇතුළත් වාර්ථාව වාර්ථාව අද (10) සමුපකාර සේවා, අලෙවි සංවර්ධන සහ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා වෙත භාර දෙන ලදි.

ඒ හේතුව නිසාම පශු සම්පත්, ගොවිපළ ප්‍රවර්ධන සහ කිරි හා බිත්තර ආශ්‍රිත කර්මාන්ත  රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩිබී. හේරත් මහතා විසින නැවත එවැනි මිල වැඩි කිරීමක් කල නොහැකි ලෙස ජීව බර  සහිත කුකුළු මස් සදහා පාලන මිලක් නියම කිරීම ට අදාළ තාක්ෂණික කමිටුවක් රාජ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පත් කිරීමට රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පියවර ගනු ලැබිණි.

මෙම කමිටුව මගින් කුකුල් පැටවුන් ගේ මිල, අහාර,ජල විදුලිය, සේවක වැටුප් සහ කුඩා හා මහා පරිමාණ කුකුළු ගොවිපලවල්   නඩත්තු කිරීමේ වියදම් ඇතුළු අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය කාරණ පිලිබදව නිරීක්ෂණ හා නිගමනයන් පිලිබදව අධීක්ෂණය කරයන ලදී

ඉන් අනතුරුව රාජ්‍ය  අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනා සහ කුකුල් මස් නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරිකයින් සමග ද මේ පිලිබදව වැඩිදුර සාකච්ඡාවක් පවක්වා  සියලු‍ පාර්ශවයන්ගේ අදහස් හා යෝජනා සැලකිල්ලට ගනිමින් ජීව බර සහිත කුකුල් මස් කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිලෙහි ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

Related posts

Leave a Comment