රාමසාන් දින මුස්ලිම් පල්ලිවල යාච්ඤා නොපැවැත්වීමට තීරණයක්

රාමසාන් උත්සව දිනයේ දී රාමසාන් යාච්ඤා නොපැවැත්විය යුතු බවට ශ්‍රී ලංකා වකූෆ් සභාව තීරණය කර තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව මේ බව සඳහන් කර ඇත.

සීඝ්‍රයෙන් පැතිර යන කොවිඩ් -19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් ආගමික සිද්ධස්ථානවල සාමුහික ක්‍රියාකාරකම් වළක්වාලන සෞඛ්‍ය මඟපෙන්වීම් සැලකිල්ලට ගෙන එම තීරණය ගෙන ඇත.

ඒ අනුව සියලුම මුස්ලිම් පල්ලි රාමසාන් උත්සව දිනයේ දී වසා තැබිය යුතුයි.

එමෙන්ම රාමසාන් උත්සව දිනයේ සංචරණය සීමා කරමින් නිවසේ සිට පවුලේ අය සමග යාච්ඤා කර ඊදුල් ෆිතර් උත්සවය සමරන ලෙස සියලුම මුස්ලිම්වරුන්ට දන්වා තිබේ.

Related posts

Leave a Comment