1,148කට සුවය

අද (10) දිනය තුළදී ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි කොවිඩ් ආසාදිතයින් 1,148ක් ප්‍රතිකාර  රෝහල්වලින් පිටව  බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසති.

ඒ අනුව මේ දක්වා සුවවී ඇති පිරිස 105,611කි.

Related posts

Leave a Comment