සමනල කන්දේ සිට ත්‍රිකුණාමලය දක්වා පැළ 167,500ක් සිටුවීමට යයි

පරිසර ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසුවේ මහවැලි ගඟ ආරම්භ වන සමනල කන්දේ සිට ත්‍රිකුණාමලය දක්වා කිලෝමීටර් 335ක මහවැලි ගඟේ ඉවුරු දෙපස පැළ 167,500ක් රෝපණය කරන බවයි. ගං ඉවුරු ඛාදනය වැළැක්වීම මෙන්ම ගං ඉවුරුවල සංරක්ෂණ කලාප නම් කිරීමේ වැඩ පිළිවෙළහි පළමු පියවර වශයෙන් රෝපණය කෙරෙන මෙම පැළවලින් 80%ක් කුඹුක් පැළ වන අතර 20%ක් උණ පැළ බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය. අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා මෙසේ පැවසුවේ ඉකුත්දා (6) මහවැලි ගංගාවේ ඉවුරු ඛාදනය වැළැක්වීම සඳහා ගං ඉවුරු දෙපස උණ පැළ හා කුඹුක් පැළ රෝපණය කිරීමේ වැඩ සටහන ආරම්භ කිරීම සඳහා පරිසර අමාත්‍යාංශය හා ටෝකියෝ සිමෙන්ති සමාගම එක්ව අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීමෙන් අනතුරුවය. පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සහ ටෝකියෝ සිමෙන්ති සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ආර්. එස්. ඥානම් මහතා ඊට අත්සන් තැබූ අතර එම අවස්ථාවට අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් පාලන ආර්. ඒ. ආර්. රූපසිංහ මහතා ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි වූහ.

මෙහිදී වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා,

“කිලෝමීටර් 335ක් දිග ලංකාවේ දිගම ගංගාව වන මහවැලි ගංගා ද්‍රෝණියම ආවරණය වන පරිදි ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට උණ පැළ හා කුඹුක් පැළ රෝපණය කිරීමේ දැවැන්ත ව්‍යාපෘතිය සඳහා ගිවිසුම් ගතවීම අද සිදු කළා. මේ සඳහා පූර්ණ අනුග්‍රහය දක්වන්නේ අපේ රටේ දශක කිහිපයක සිට ව්‍යාපාරික කටයුතු කරන කීර්තිමත් ආයතනයක් වන ටෝකියෝ සිමෙන්ති සමාගමයි. එහි කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ එස්. ආර්. ඥානම් මහතා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට පළමුව මගේ ස්තුතිය පළ කරනවා. ජනාධිපතිතුමන් පසුගිය සතියේ ඉදිරිපත් කළ අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවේ සඳහන් කර තිබෙන්නේ, ගංගාධාර සංරක්ෂණය සඳහා කුඹුක් පැළ හා මී පැළ වැනි රුක්රෝපණ කටයුතු ආරම්භ කරන කියායි. මේ අනුව ගංඉවුරු ඛාදනය වැළැක්වීම මෙන්ම ගං ඉවුරුවල සංරක්ෂණ කලාප නම් කිරීමේ වැඩ පිළිවෙළක් අප ක්‍රියාත්මක කරනවා. මහවැලි ගඟේ සමස්ත ගං ද්‍රෝණිය වර්ග කිලෝමීටර් 10,448ක්. අපේ රටේ දැවැන්තම වාරි ව්‍යාපෘති හා කෘෂිකාර්මික කලාප මහවැලි ගංගා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ ක්‍රියාත්මකයි. “

Related posts

Leave a Comment