කොරෝනා හමුවේ ඉන්දියාවේ ආගමික ස්ථාන ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වු හැටි

ඉන්දියාවේ කොරෝනා රැල්ල හමුවේ රෝහල් පද්ධති දුර්වල වීම හේතුවෙන් ආගමික ස්ථාන පවා කොවිඩ් රෝගී ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන බවට පරිවර්ථනය කර ඇත.  එසේම ගතවූ පැය 24ක කාලය තුළ ඉන්දියාවෙන් වාර්තාවූ ආසාදිතයින් හා මරණ සංඛ්‍යාවේ සුළු අඩුවක් පෙන්නුම් කර තිබේ. දින තුනක් පිට පිටම දෛනික ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 04 ඉක්මවා තිබුන ද ඊයේ එම ගණන 366,000 දක්වා අඩු වී ඇතැයි සදහන් වේ. වෛද්‍ය සැපයුම් හා ඔක්සිජන් හිඟය මෙන්ම වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩල හිඟය ද ඉන්දියාවේ කොරෝනාවට එරෙහි සටන තවදුරටත් දුර්වල තත්ත්වයකට පත් කර තිබේ. 

Related posts

Leave a Comment