ඊයේ ආසාදිතයින් 2,624 වාර්තා වූ ප්‍රදේශ මෙන්න

ඊයේ (10) මෙරට තු​ළින් තහවුරු වූ කොරෝනා ආසාදිතයින් 2,624 වාර්තා වූ ප්‍රදේශ මේ වන විට කොරෝනා වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.

– එම ප්‍රදේශ වාර්තාව පහතින්. මෙම වාර්තාව​ට ඇතුළත් වන්නේ ඊයේ (10) දිනය තුළ නිකුත් වූ PCR පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල අනුව කොරෝනා ආසාදිත බව​ට තහවුරු වූ ආසාදිතයින්​​ පමණි.

Related posts

Leave a Comment