දිස්ත්‍රික්ක 4ක ගම් වහාම හුදෙකලා කෙ​රේ

කොවිඩ් 19 වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීමේ අරමුණින් දිස්ත්‍රික්ක 4 ක තවත් ගම් කිහිපයක් අද අලුයම සිට හුදෙකලා කර තිබෙන බවයි.

ඒ අනුව හුදෙකලා කළ ප්‍රදේශ පහතින්,Related posts

Leave a Comment