අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අන්තර් පළාත් සංචරණ සීමා

යුද හමුදාපතිවරයා පවසන්නේ අද (11) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට මැයි 30 වනදා මධ්‍යම රාත්‍රි දක්වා අන්තර් පළාත් සංචරණ සීමා පනවන බවයි. කෙසේවෙතත් එම සීමා අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා අදාළ නොවන බව යුද හමුදාපතිවරයා සඳහන් කරනවා. ඒ අනුව අත්‍යවශ්‍ය සේවා ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්ත​ර ඉදිරියේදී නිවේදනය කිරීමට නියමිතයි.

Related posts

Leave a Comment