නිකදළුපොත හුදෙකලා බවින් නිදහස්

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ කුඹුක්ගැටේ පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ නිකදළුපොත ග්‍රාම නිලධාරී වසම හුදෙකලා බවින් නිදහස් කළ බව කොවිඩ් 19 වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

Related posts

Leave a Comment