අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට දුම්රිය ධාවනයද පළාත් අතර සිදු නොවේ

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට දුම්රිය ධාවනයද පළාත් අතර සිදු නොකරන බව දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුව පවසයි.

ඒ අනුව කොළඹ සිට ධාවනය වන දුම්රිය අඹේපුස්ස,අලුත්ගම,අවිස්සාවේල්ල,කොච්චිකඩේ දක්වා පමණක් ධාවනයවේ.ඊට අදාල කාලසටහන අද සවස නිකුත් කරනු ඇත

Related posts

Leave a Comment