අවදානමක් නැති රෝගීන්ට නිවෙස්වලම ප්‍රතිකාර දෙන්න

කො‍රෝනා ආසාදිත එහෙත් අවදානමක් නැති රෝගීන් නිවෙස්වල තබා ප්‍රතිකාර කිරීමට යන්ත්‍රණයක් සකස් කිරීමට ජනාධිපතිවරයාට සහ සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ට දැනුම් දුන් බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසයි.

මේ වන විට රෝහල්ගත ධාරිතාවය ඉක්මවා යෑමේ අවධානමක් තිබෙන හෙයින් එවැනි යන්ත්‍රණයක් සකස් කිරීම වැදගත් බව ද ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකදී තම සංගමය පෙන්වා දුන් බව ද එම සංගමය කියයි.

ප්‍රතිකාර ලබන කොරෝනා රෝගීන්ට ඔක්සිජන් හා දැඩි සත්කාර ඒකක තව තවත් අවශ්‍ය බව ද, වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් තිදෙනකුගේ සක්‍රීය දායකත්වය පමණක් සිදු වන හෝ වර්තමාන ක්‍රියාවලිය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමන් යටතේ ක්‍රියාත්මක වන පුළුවන් ප්‍රජා සෞඛ්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් සමන්විත කමිටුවක් මඟින් සිදු කළ යුතු බව ද එම සාකච්ඡාවේදී පෙන්වාදුන් බව රජයේ නිලධාරීන්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි.

Related posts

Leave a Comment