රටපුරා පිහිටා ඇති සියලුම මත්පැන් අළෙවිසැල්වලට සීමා පැනවේ

රට පුරා පිහිටා ඇති සියලුම මත්පැන් අලෙවිසල් දිනපතා පස්වරු 6.00ට වසා දැමීමට තීරණය කර තිබේ.

යුද හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සඳහන් කරන්නේ පවතින කොරෝනා ව්‍යාප්තිය සලකා බලමින් මෙම තීරණය ගත් බවය.

Related posts

Leave a Comment