රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික රසායනාගාර 37ක PCR පරීක්ෂණ කරයි

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (රසායනාගාර සේවා) වෛද්‍ය සුදත් ධර්මරත්න මහතා ඊයේ (11) ප්‍රකාශ කලේ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික රසායනාගාර 37ක් තුළ පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ කටයුතු දෛනිකව සිදු කරන බවත් සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට දරා ගත නොහැකි රෝගි ධාරිතාවක් මතු ව ඇතත් ඔවුන් දිවා රෑ නොබලා උපරිම කැපවීමෙන් පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරන බවත්ය. කොවිඩ් – 19 වයිරසය හඳුනා ගැනීම සඳහා සිදු කරන පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව පසුගිය දින 7 තුළදී පමණක් 170,182ක් සිදු කළ බව ද හෙතෙම පැවැසීය. මැයි 04 වැනිදා පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ 26,360 ක් ද, මැයි 05 වැනිදා 27,883ක් ද, මැයි 06 වැනිදා 22,889ක් ද, මැයි 07 වැනිදා 25,177ක් ද, මැයි 08 වැනිදා 20,805ක් ද, මැයි 09 වැනිදා 23,263ක් ද, මැයි 10 වැනිදා 23,805ක් ද ලෙස පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ පසුගිය සතිය තුළදී සිදු කළ බව ඒ මහතා කියා සිටියේය.

මේ වසරේ ආරම්භයේ සිට ගත වූ මාස පහ තුළදී රසායනාගාරවල ධාරිතාව ඉහළ නංවා ඇති බවත් පසුගිය කාලයේ ආසාදිතයන්ගේ වාර්තා වීම අඩු වීම නිසා පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව අඩු වූ අතර මේ වන විට ආසාදිතයන් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වීමත් සමඟ පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංවීමට සිදුව ඇති බවත් ඔහු පැවසුවාය. වයිරසය හඳුනා ගැනීම සඳහා සිදු කරන පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වැඩිපුර ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවක් හඳුනා ගැනීමට හැකිව තිබෙන්නේ යැයි ද ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

Related posts

Leave a Comment