ඊයේ “සයිනොෆාම්” එන්නත පුද්ගලයන් 50,493කට ලබාදීලා

රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන පවසන්නේ ඊයේ (11) දිනයේ මෙරටදී පුද්ගලයන් 50,493කට සයිනොෆාම් එන්නත ලබා දී තිබෙන බවයි. ඒ අනුව මේ වනවිට මෙරටදී පුද්ගලයන් 71,203කට සයිනොෆාම් එන්නත් ලබාදී ඇති අතර එමඟින් කිසිදු බරපතළ අතුරු ආබාධයන් වාර්තා නොවූ බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටී.

Related posts

Leave a Comment