දිස්ත්‍රික්ක 06 ක ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 13 ක් හුදෙකලා කරයි

කොවිඩ් -19 වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ දිස්ත්‍රික්ක 6ක ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 13 ක් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදෙකලා කරන බවයි

හුදෙකලා කරන ප්‍රදේශ පහතින්,

Related posts

Leave a Comment