බස්නාහිර පළාතේ වාහන හිමියන්ට විශේෂ නිවේදනයක්

කොරෝනා තත්ත්වය හේතුවෙන් බස්නාහිර පළාත තුළ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම අද (12) සිට අත්හිටුවා තිබෙනවා. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කර ඇත්තේ බස්නාහිර පළාත තුළ ලියාපදිංචි වී ඇති වාහන සඳහා ඒ අනුව බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම මැයි මස 28 වන දින තෙක් තාවකාලිකව අත්හිටවූ බවයි. එම කාලය තුළ කල් ඉකුත්වන ආදායම් බලපත්‍ර නැවත ලබාගැනීමේ දී 2021.06.30 වන දින දක්වා නැවත දඩ මුදල් අය කිරීමක් සිදු නොකරන බවද එම නිවේදනයේ දැක්වෙනවා.

Related posts

Leave a Comment